Skip to main content

Sobre aquesta col·lecció

La Biblioteca de Veterinària amb el suport de l’Associació Catalana d’Història de la Veterinària ha portat a terme un programa de digitalització del fons documental pertinent per l’estudi i la recerca en la història veterinària en l’àmbit català i espanyol principalment. El principal objectiu d’aquest programa ha estat la conversió de les publicacions periòdiques més significatives en àmbit veterinari de la primera meitat del segle XX com la Revista Veterinaria de España i Revista de Higiene y Sanidad Veterinarias, on personatges com Josep Farreras o Félix Gordón van fonamentar i consolidar científicament la professió veterinària a Espanya. Progressivament s’aniran incorporant altres materials com la producció bibliogràfica dels protagonistes de la història veterinària catalana, i les publicacions periòdiques relacionades amb l’activitat veterinària amb els acords que s’estan gestionant amb d’altres institucions de l’especialitat.

Aquesta col·leció també es consultable des del Dipòsit Digital de Documents de la UAB:

http://ddd.uab.cat/collection/fonhisvet

 
Seleccioni quines col·leccions vol afegir o eliminar a la cerca
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
 
Ok