Skip to main content

Sobre aquesta col·lecció

Fotografies de l’antiga Escola de Bibliotecàries: 1915-2015 (Universitat de Barcelona)

 

La col·lecció de fotografies de l’antiga Escola de Bibliotecàries recull més de mig miler de peces que mostren alguns episodis de la història de la institució al llarg de gairebé cent anys. Ordenada cronològicament, s’inicia amb la fotografia, tan coneguda, de les alumnes de les dues primeres promocions a la classe de llatí, amb el professor Lluís Segalà, i acaba amb algunes imatges corresponents al segle XXI. La col·lecció digital inclou la major part del fons fotogràfic analògic de les distintes etapes de la institució que s’ha conservat; només s’han descartat algunes fotografies de molt poca qualitat i algunes altres que eren reiteratives. (1) 

 

El gruix més important de la col·lecció, tan numèricament com pel valor històric, se situa en els primers anys de l’Escola (de 1915 a 1938): són unes 240 fotografies entre les quals n’hi ha de clara intencionalitat institucional i d’altres que reflecteixen l’activitat de les alumnes més enllà de les aules. Entre aquestes darreres en destaquen algunes de les més difoses, amb les representacions teatrals i les excursions de bibliotecàries i alumnes en els anys trenta, organitzades per l’Agrupació Escola de Bibliotecàries, i també tota una sèrie, fins ara inèdita, de les estades al castell d’Escornalbou on, entre 1926 i 1932, Eduard Toda acollia cada any un grup d’alumnes i de professors amb el propòsit de portar a terme algunes pràctiques de restauració de llibres i visitar les biblioteques de la zona. Així mateix, en aquest primer grup de fotografies hi ha imatges d’algunes biblioteques i de les bibliotecàries que hi treballaven i que les representen en l’exercici de les seves funcions o en les estones de lleure. 

 

De la postguerra i fins a final dels anys seixanta hi ha més de 80 fotografies d’actes oficials dels anys quaranta que despleguen tota la simbologia franquista, d’algunes activitats a les aules, d’excursions d’alumnes i de professors a Madrid i a altres llocs d’Espanya, de representacions teatrals —que també se’n feien, encara que tinguessin un caràcter diferent de les de l’etapa anterior—, d’algunes de les Reunions de Bibliotecàries, que tenien lloc anualment pels volts de Nadal, i d’actes i activitats organitzats per alguna biblioteca popular. Finalment, hi ha més de 200 fotografies que van de la jubilació del professor Pere Bohigas del càrrec de conservador de manuscrits de la Biblioteca de Catalunya, el 1971, fins als primers anys del segle XXI. En aquesta última sèrie destaquen les representacions dels tres darrers edificis del centre i d’alguns actes institucionals; tampoc no hi manquen les imatges de grups d’alumnes —ara dels dos sexes—, de la celebració d’aniversaris de graduació, de bibliotecàries en el lloc de treball i en activitats d’esbarjo, etc. Certament, les fotografies d’alumnes i ex alumnes il·lustren l’aspecte més humà de l’Escola i mostren com s’hi han teixit relacions que han perdurat amb el pas dels anys. Les fotografies es van fer, i sobretot s’han conservat, de manera que es podria qualificar de poc sistemàtica; així doncs, no reflecteixen necessàriament els moments més rellevants o significatius de la història de la institució, però sí que donen una idea prou acurada de l’ambient que s’hi vivia en cada un dels períodes. 

 

Una part important de la col·lecció prové de l’arxiu de l’antiga Escola; tanmateix, també hi ha una bona colla de donatius que s’ha anat incorporant al fons inicial. Entre aquestes donacions destaca un petit àlbum de prop d’un centenar de fotografies que Joana Casals, secretària del centre entre 1925 i 1939, va donar a la institució cap a la segona meitat dels anys vuitanta. Posteriorment, van anar arribant altres donatius, i cal destacar que, arran de la seva publicació, el fons s’ha enriquit amb un centenar d’imatges de totes les etapes, dels anys vint i trenta, de la postguerra i fins ben recentment. És cert que algunes fotos pertanyen més a la història de la professió que a la de l’Escola, però no s’han volgut descartar, ja que, fins fa relativament poc, els dos ens compartien molts trets de la seva identitat. En cada un dels registres de la col·lecció consta, en el camp Procedència, “Arxiu Escola de Bibliotecàries”, precedit, quan és pertinent, del nom de la persona que ha donat la fotografia, de manera que la provinença en queda ben documentada.

 

A part del valor històric, una de les característiques que més destaca d’aquest fons fotogràfic és que moltes de les persones que s’hi representen tenen nom i cognoms. Originalment, una part significativa de les fotografies no tenia cap tipus d’indicació —ni de dates ni de llocs, i menys encara de les persones que hi figuren—; només les que procedeixen de l’àlbum de Joana Casals incloïen sistemàticament el lloc i l’any en què es van prendre, però sense que s’hi anotés cap nom. La identificació que consta a la base de dades —i sovint la que figura a les fotografies mateixes— s’ha fet en diversos fases a partir de 1986, quan preparava el treball l’Escola de Bibliotecàries, 1915-1939 (Barcelona, 1992). En aquell primer moment vaig comptar amb l’ajuda de Joana Casals i d’algunes bibliotecàries de les primeres promocions —com ara Teresa Hostalrich, Concepció Catarineu, Carme Font i Carlota Pomés— per identificar i anotar algunes de les imatges del fons. La tasca de recollida i identificació de les peces la vaig reprendre en els primers anys d’aquest segle, amb la idea de deixar la col·lecció endreçada, i es va aprofitar l’avinentesa per digitalitzar-ne una part. Tanmateix, el treball va quedar incomplet per diversos motius, i no ha estat fins recentment que l’he continuat, coincidint amb el centenari de la institució. En les dues darreres fases, la feina inicial ha estat força útil, ja que a base de comparar cares i recordar fesomies, he pogut donar nom a moltes de les noies que surten a les fotografies fins a 1939 —amb tot, queden buits, i algunes de les atribucions són dubtoses. En la identificació de les peces dels anys del franquisme i posteriors he comptat amb l’ajuda de moltes bibliotecàries i d’algun bibliotecari. No hi ha espai per mencionar-los a tots, però sí per agrair-los l’ajuda que m’han prestat. També agraeixo a la Biblioteca de la Universitat de Barcelona, i especialment a la Unitat de Procés Tècnic i a l’Anna Rovira Jarque, el suport que m’han donat en el tractament final de la col·lecció.

 

Assumpció Estivill Rius

Facultat de Biblioteconomia i Documentació, Universitat de Barcelona

Març de 2015 (actualització de juliol de 2017)

 

Nota: Si en mirar aquest àlbum fotogràfic identifiqueu alguna de les persones que apareixen a les fotografies o els seus autors, comuniqueu-ho, si us plau, a Assumpció Estivill (estivill@ub.edu) perquè es puguin anar completant les descripcions. La col·lecció es publica pel seu valor històric i professional; la Universitat de Barcelona, com a responsable de la seva publicació, respectarà els drets de les persones i dels autors, i vetllarà pel seu compliment, si escau.

 

Per a la consulta de les fotografies, poseu-vos en contacte amb:

 

Arxiu històric de la Facultat de Biblioteconomia i Documentació
Melcior de Palau, 140
08014 Barcelona
Tel.: 93 403 57 70
bibliodoc@ub.edu

 

 

(1). En el cas de les fotografies recents, des del curs 2009-2010, la Facultat les fa públiques en el Flickr de la Facultat de BiD (https://www.flickr.com/photos/fbid_ub/sets/). Així mateix, en el canal de YouTube FBiDUB (https://www.youtube.com/user/FBiDUB) i en el Canal professional FBiDUB (https://www.youtube.com/playlist?list=PL9D00A492AB84AD4B) s’hi troben, respectivament, vídeos de les activitats del centre i entrevistes amb antics estudiants.

 
Seleccioni quines col·leccions vol afegir o eliminar a la cerca
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
 
Ok