Skip to main content

Sobre aquesta col·lecció

La col·lecció digital Paper moneda del Pavelló de la República  consta de gairebé 300 bitllets locals emesos majoritàriament durant el període de la Guerra Civil a Catalunya, tot i que també hi ha emissions estatals del període franquista, de la Dictadura de Primo de Rivera i de la II República, d'alguns municipis d'Aragó del període de la Guerra Civil,  i del 1898 a Cuba.

 
L´origen d´aquesta col·lecció rau en el Decret de la Generalitat de Catalunya del 21 de setembre de 1936, el qual permetia crear una emissió de bitllets locals de curs obligatori a tot el territori català i també per l´àrea republicana del Front d'Aragó, la garantia dels quals la constituïen el propi tresor i els estocs d´or de la mateixa Generalitat. El 9 d´octubre de 1936, amb la modificació de la Llei Municipal Catalana que autoritzava els ajuntaments  a organitzar  autònomament la seva activitat  econòmica, entre altres aspectes, la majoria dels  consistoris catalans van utilitzar aquest privilegi.

 

Aquesta col·lecció constitueix, des del punt de vista històric, una font molt important per a l´estudi de la vida política, econòmica i social de Catalunya durant els anys de la Guerra Civil. Aquest projecte de digitalització permetrà posar a l´abast dels investigadors i de tothom que hi estigui interessat un material poc conegut, fins ara, pel fet de pertànyer a col·leccions privades normalment poc accessibles.

 

Els bitllets es visualitzen ordenats alfabèticament per la població emissora,  respectant el nom original de l´època.

 

 

Ubicació del fons gràfic original

Universitat de Barcelona
CRAI Biblioteca del Pavelló de la República 

 

Préstec de material per a exposicions / Reproducció de documentns

 

 

Nota: La digitalització del paper moneda d´aquesta col·lecció ha estat possible gràcies a l´ajut concedit pel Ministerio de Cultura 2008. "Ayudas para la creación y transformación de recursos digitales y su difusión y preservación mediante repositorios".

 

 
Seleccioni quines col·leccions vol afegir o eliminar a la cerca
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
 
Ok