Skip to main content


Tarifa dels preus de les teles y altres sorts de robes y mercaderies, que entren en lo Principat de Cathalunya, y Comptats de Rossello y Cerdanya, conforme la qual han de pagar los drets del General los qui los metran, y no tindran lo ver cost, aduerant primer ab jurament que no tenen lo dit ver cost de dites mercaderies / feta per manament dels molt Illustres Senyors Deputats del dit General ... ; reuocant y abollint totes les altres tarifes sins açi fetes, de les coses deuall scrites

petit (250x250 màx)
mitjà (500x500 màx)
gran
Extra Large
gran ( > 500x500)
Alta resolució
que voldria informar:


...
Seleccioni quines col·leccions vol afegir o eliminar a la cerca
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
 
Ok