Skip to main contentPragmatica feta per Sa Magestat, aixi pera les regences dels llibres y protocols dels notaris morts, com lo fur fet en les Corts celebrades en lo monestir de predicadors per Sa Magestat en respecte dels quitaments de censals, violaris o debitoris, ab responsio de interes y escancellacions, la obligacio que tenen en manifestar aquelles y continuarles dauant del iusticia en lo civil y en tot lo present Regne de Valencia

f. 61v

4 de 4
petit (250x250 màx)
mitjà (500x500 màx)
gran
Extra Large
gran ( > 500x500)
Alta resolució
  •  
Carregant continguts ...
que voldria informar:


...
Seleccioni quines col·leccions vol afegir o eliminar a la cerca
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
 
Ok